Nytt avtal om GMES mellan ESA och EU

ESA och EU-kommissionens har signerat en överenskommelse om utökat åtagande där EU bidrar till GMES med ytterligare 205 miljoner euro.
 
Den 28 januari signerade generaldirektörerna för ESA och EU-kommissionens industridirektorat en överenskommelse om utökat åtagande. Avtalet innebär att EU bidrar till GMES rymddel med ytterligare 205 miljoner euro till programmets andra segment. EU:s nya bidrag kompletterar det bidrag som ESA:s medlemsländer anmälde vid ministermötet 25-26 november på drygt 831 miljoner euro.

Avtalet gör det nu möjligt att starta aktiviteterna i den andra fasen av programmet och påbörja upphandlingen av fem nya satelliter med olika uppdrag fram till 2018. GMES är ett samarbetsprojekt mellan ESA och EU om övervakning av miljö och säkerhet med fjärranalys från satellit som bärande del. EU har samordningsansvaret och ESA står för utveckling och upphandling av rymdteknikdelen.
 
Mer information om GMES

Senast uppdaterad: 24 april 2009