Nytt arbetsprogram för GMES inledande drift

Redan innan några GMES-satelliterna har skickats upp påbörjas arbetat med att samla och bearbeta data. Arbetet görs genom inköp av satellitdata från andra leverantörer. Ett nytt arbetsprogram för driften under 2012 har antagits av GMES programkommitté. Arbetsprogrammet omfattar en budget på totalt 40 miljoner euro och inriktar sig i huvudsak på att säkra kontinuiteten för tjänster inom landmiljöövervakning och krishantering. Nytt är en global landmiljökomponent som syftar till att stödja EU:s internationella åtaganden inom avtal och konventioner såsom Riokonventionen och klimatkonventionen. Denna del blir också GMES största bidrag till det internationella samarbetet för att dela data mellan länder GEOSS (Global Earth Observation system of systems) Medel avsätts också för byggandet av GMES rymdinfrastruktur. GMES - programmet kompletterar de satsningar som görs inom sjunde ramprogrammet tema rymd genom vilket visst preoperativt utvecklingsarbete finansieras.

Arbetsprogrammet genomförs inte i form av traditionella, öppna utlysningar utan upphandlingarna kommer att genomföras av den europeiska miljöbyrån EEA och det gemensamma forskningscentrat JRC, samt ESA när det gäller rymdinfrastrukturen.
Hämta arbetsprogrammet (pdf-fil)

EU-kommissionen söker också experter som kan stå till hands för att bedöma föreslagna GMES-projekt och tjänster. Om du har kunskaper om hur fjärranalys kan användas för olika ändamål så fundera på om dina tjänster kan vara av värde i utvärderingsarbetet. Arbetet ger dig också en unik erfarenhet som du också själv kan dra nytta av som utvecklare eller framtida användare.
Information och ansökan finns att tillgå här (på engelska)

 

Senast uppdaterad: 2 december 2011