NRFP forskarseminarium den 23 april i Göteborg

Rymdstyrelsen fick under 2006 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vinnova, forskningsinstitutioner och berörd industri utforma och genomföra ett nationellt rymdtekniskt forskningsprogram.

Den 23 april arrangerade Rymdstyrelsen ett seminarium i Göteborg för berörda forskare och industri inom NRFP. Inte mindre än 14 projekt presenterades under dagen och antalet deltagare uppgick till 35 stycken. På det hela taget var det en mycket lyckad dag där många nya kontakter knöts mellan deltagarna.

Senast uppdaterad: 28 maj 2009