Nya utmaningar för GMES rymdkomponent

EU flyttar här fram positionerna och talar om ett ” EU Earth Observation Programme” med en prislapp på ca 4 miljarder euro för perioden 2014 – 2020. Budgeten behöver förhandlas i samband med planeringen för EU:s nästa långtidsbudget. Ägarskapet för projektet kommer dock att bli föremål för diskussion. Forskning och utveckling bedöms stå för en del av GMES finansiering för lång tid framöver. I meddelandet framgår också tydligt att GMES inte är avsett som ett försvarssystem under överskådlig framtid. En ny satellitserie i den svit av satelliter med olika uppdrag (sentinellerna) föreslås också. Det är Jason som ska ägnas åt mätningar av oceanografiska data såsom våghöjder.

 

Kommissionens meddelande kan läsas här (engelska)

 

Senast uppdaterad: 17 november 2009