Nya direktörer på ESA

På ESA:s rådsmöte den 16-17 mars fattades bl.a. beslut om tillsättning av flera direktörstjänster.

Läs om tillsättningarna på ESA:s webbplats (engelska).

http://www.esa.int/esaCP/SEMGN71U5LG_index_0.html

http://www.esa.int/esaCP/SEM5WI3UFLG_index_0.html

 

Senast uppdaterad: 1 april 2011