Ny skrift - Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt


Ända sedan 1960-talet har satelliter varit en viktig länk för kommunikation
mellan länder och människor. Idag används satellitkommunikation för tv, telefoni och internet.

Satellitkommunikation är också viktig för hjälpinsatser i katastrofer och används av journalister på avlägsna platser där mobilnätet inte räcker till. Dessutom ger satellittekniken nya möjligheter att utbilda sjukvårdspersonal och leverera internet till avlägsna byar.

Hur kommer detta att påverka din vardag? Hur kommer framtidens sjukvård och utbildning att se ut? Vad innebär det som kallas för sakernas internet i praktiken?

Med denna skrift vill Rymdstyrelsen berätta om vilken roll satellitkommunikationen
spelar i vår vardag och den snabba utveckling som är på gång.


Ta del av Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt
Ladda ner som PDF (20 MB)
Beställ en tryckt kopia av skriften (kostnadsfritt)

Senast uppdaterad: 17 januari 2017