Ny samverkan föreslås för operativ fjärranalys

Rymdstyrelsen och åtta andra myndigheter har redovisat sitt gemensamma uppdrag om behovet av stärkt myndighetssamverkan på fjärranalysområdet. Myndigheterna slår fast att fjärranalys har stort värde för lösningen av gränsöverskridande problem, inom miljö-, klimat- och säkerhetsarbetet och att arbetet med operativ fjärranalys förutsätter en väl fungerande samordning, särskilt för arbetet med GMES (Global Monitoring for Environment and Security) och GEO (Group onEarth Observations).

Myndigheterna föreslår därför att en särskild myndighetsgemensam samverkansgrupp skapas för att samordna arbetet mellan berörda myndigheter, se till att myndigheternas resurser utnyttjas så effektivt som möjligt och att myndigheternas behov av data kanaliseras rätt. Samverkansgruppen ska bland annat samråda om frågor som rör berörda myndigheters informationsbehov, datainsamling, datapolicy och samutnyttjande av operationell fjärranalys.

Regeringen bör utse de myndigheter som ska vara representerade och att resurser skjuts till för att upprätta ett särskilt sekretariat som förläggs till SMHI. Rymdstyrelsen har en viktig uppgift att under en övergångsperiod stödja uppbyggnaden av sekretariatets funktion och kompetens, för att möjliggöra en smidig infasning av ansvarsområdet till SMHI i takt med att GMES operationaliseras.

Myndigheternas uppdragsredovisning kan läsas i sin helhet här. (pdf) 

Kontakt: Göran Boberg

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2010