Ny miljöteknik

Swentec, Sveriges miljöteknikråd, publicerar den 16 november en ny rapport med förslag på hur miljöinnovationer kan dra nytta av spetsteknologier inom IT, bio-, rymd- och nanoteknik.

Rapporten ger också exempel på svenska företag som idag använder IT, bio- rymd- och nanoteknik för att skapa ny miljöteknik eller vässa befintliga miljötekniska system.

Läs mer på Swentec

Senast uppdaterad: 15 november 2010