Ministerrådet har tagit beslut om nya pengar till rymden inom EU:s långtidsbudget

 
Finansieringen till två av EU:s stora infrastrukturprojekt, GMES och Galileo, blev klar vid fredagens överläggningar då regeringscheferna kom överens om en budget för EU:s nästa långtidsbudget 2014 – 2020.
 
För det europeiska jordobservationsprogrammet GMES landade budgeten på 3786 miljoner euro, vilket är samma belopp som gällde då förhandlingarna senast avbröts i november. Det innebär en nedskärning till 65% av ursprungsbudgeten. Rymdstyrelsen bedömer att det kan bli svårt att anpassa driftsplanerna, upphandlingen av satelliter och uppsändningsschemat för dessa och inte minst tjänsteleveranserna från systemet till den nya budgeten så att det inte uppstår några luckor. Ändå är det positivt att finansieringen faller under den gemensamma EU-budgeten och inte i form av en mellanstatlig överenskommelse som först var aktuellt. Den stora utmaningen blir nu att övertyga användarna om att de kan lita till en kontinuerlig datatillgång.
  
Galileo och EGNOS tilldelas 6,3 miljarder euro, vilket är en neddragning med 10% i förhållande till vad EU-kommissionen äskat. Rymdstyrelsen bedömer det som sannolikt att projektet kommer att kunna göra omprioriteringar och neddragningar utan att helheten äventyras. Kommissionen kommer att behöva diskutera framför allt utbyggnaden av Galileosystemet men också driften av de båda systemen Galileo och EGNOS med medlemsländerna innan konsekvenserna av neddragningarna kan bedömas i detalj.

Nu återstår också Europaparlamentets beslut innan EU-kommissionen kan börja agera efter tilldelad budget. För GMES blir det bråttom att skriva en ny rådsförordning om hur pengarna ska användas och fort få den godkänd. Den första satellituppsändningen beräknas till i höst och då måste det vara klart med driftsansvaret. Nyutvecklingen av programmen kommer att rymmas inom nästa ramprogram för forskning, Horizon 2020.
 
Kontaktperson GMES: Göran Boberg
Kontaktperson Galileo: Thorwald Larsson

Senast uppdaterad: 22 februari 2013