Kick-off för forskarskola i rymdteknik och projektet Rymd för Innovation och Tillväxt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag är det kick-off för både Forskarskolan i Rymdteknik och Luleå Tekniska Universitets (LTU) EU-projekt RIT, Rymd för Innovation och Tillväxt.
 
I LTU:s aula sitter idag studenter, doktorander, professorer, industrirepresentanter och media för att lyssna på och ställa frågor till en panel som kan det mesta om Forskarskolan i Rymdteknik, LTU:s RIT-projekt och rymdens roll i Kiruna såväl som Kirunas och LTU:s roll i rymden. Det är nämligen kick-off både för tredje omgången av Forskarskolan i Rymdteknik och RIT-projektet idag.
 
Rymdsforskarskolan är ett samarbete mellan Institutet för Rymdfysik (IRF) och LTU som arrangerar gemensamma kurser och workshops för ett antal forskarstudenter, eller doktorander, inom rymdteknikområdet. Det gör man bland annat för att doktoranderna ska få ett bra nätverk där man kan dela sina erfarenheter med andra doktorander men också knyta kontakter med företag inom rymdområdet. Forskarskolan har under de två tidigare omgångarna examinerat 37 doktorer inom rymdteknik, och dessa 37 publicerade under tiden som doktorander över 200 artiklar. I årets omgång finns 20 doktorandprojekt och förhoppningsvis kommer den här omgången resultera i 20 nya doktorer inom rymdteknik om fyra år.
 
RIT-projektet är ett projekt som LTU driver och som har finansiering från EU:s strukturfond. Projektet syftar bland annat till att använda resultat från rymdforskning och rymdteknikutveckling för att på olika sätt öka innovation och tillväxt inom regionen, öka kunskap om rymden som ett applikationsområde för teknik och få fler företag inom regionen verksamma inom rymdområdet.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2015