Hack for Sweden: lös samhällsutmaningar med öppna data på 24 timmar

Hack for Sweden är ett unikt initiativ för att inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. Den första tävlingen hölls 2014 och den  fjärde kommer att äga rum helgen den 11-12 mars 2017. Rymdstyrelsen är för första gången partner till Hack for Sweden som i år även får stöd av regeringen.

- Beslutet lägger en ny grund för hur den offentliga verksamheten kan utvecklas över myndighetsgränserna. Tävlingen har redan visat på det stora engagemang som finns kring de möjligheter som finns med öppna data, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

25 myndigheter står nu bakom Hack for Sweden. 8 av dem har inte varit med tidigare och bland dem finns eGovLab och Internet of Things Sverige. Nya samarbeten ger nya möjligheter att utveckla tävlingen.
- Hack for Sweden 2017 äger rum i eGovLabs och Stockholms universitets moderna lokaler i Kista och vi har i år infört en helt ny tävlingskategori – bästa IoT-lösning. berättar Angela Yong, SMHI, projektledare för Hack for Sweden 2017.

Det vinnande laget tilldelas Hack for Sweden Award och det delas även ut priser i kategorierna Bästa visualisering/dataanalys, Bästa nytta för allmänheten, Bästa IoT-lösning samt Deltagarnas pris. Utmaningarna 2017 handlar om samhällsbyggnad, miljöinformation samt turism och friluftsliv. Till det kommer ett öppet spår för att fånga upp nya idéer som inte ryms inom utmaningarna.

Förutom eGovLab, IoT Sverige och regeringskansliet är Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Polisen, Riksarkivet och Rymdstyrelsen nya i Hack for Sweden-samarbetet.

Anmälan öppnade den 15 december. Det är gratis att delta. Först till kvarn.

Läs mer och anmäl dig på Hack for Swedens webbplats.

Senast uppdaterad: 19 december 2016