GMES förordningen antagen

Vid sitt möte den 13 september antog EU:s ministerråd slutligen förordningen om GMES inledande drift (2011 – 2013). Godkännandet följer av överenskommelsen med Europaparlamentet i den gemensamma beslutsprocessen. Förordningen syftar till att sjösätta GMES som ett operationellt program och de former för styrning och ledning av programmet som behövs för det. Den nya lagstiftningen omfattar också en budget på 107 miljoner euro för genomförandet.

Läs hela förordningen om GMES (engelska, pdf) 

 

Senast uppdaterad: 21 september 2010