GEO-mötet i Geneve har sparkat igång

Den svenska delegationen har nu intagit sina platser och är inställda på några intensiva dagar. SMHI:s GD, Lena Häll Eriksson är svensk delegationsledare och ersätter även miljöministern på fredagens ministermöte. Övriga delegater är Stefan Nilsson, SMHI, Thomas Klein, som tidigare ansvarade för GEO-samordningen i Sverige, från Havs- och vattenmyndigheten och Göran Boberg, Rymdstyrelsen. Därtill har delegationen i år fått förstärkning av en forskare, Yifang Ban från KTH  som är aktiv inom olika GEO-aktiviteter.

Sammantaget deltar 700 personer på mötet. Så värst många ministrar kommer inte att dyka upp på fredag men ändå deltar fler delegater än någonsin. Kanske bidrar den stora utställningen till det stora intresset. Mässområdet med all möjlig information om system för datainsamling och vad man kan använda data till i form av olika tjänster och produkter har kommit att bli ett riktigt maknadstorg för experter från hela världen.

På onsdagens session diskuterades en vision för en ny period, GEO 2025 och hur man ska lägga upp arbete och innehåll för den nya tioårsperioden. Dessutom behandlades den politiska deklaration, GEO Geneve deklarationen, som ministrarna förväntas ansluta sig till på fredag.

Bland inläggen från olika länder märktes en önskan att förstärka den politiska styrningen av GEO-initiativet och lära av såväl misstag som framsteg de gångna perioden. Det framkom också att medlemsländerna skulle vilja se mer av konkreta resultat av den fria datatillgången och att fler engagerar sig i de olika aktiviteterna. Tusentals värdefulla dataset är nu fritt tillgängliga men det är viktigt att det inte bara håller sig till en princip utan också blir en omfattande praxis.

Senast uppdaterad: 16 januari 2014