Generaldirektör Olle Norberg, kommenterar regeringens budgetproposition

Regeringen skriver i budgetpropositionen som presenterades idag att: ”Regeringen menar att forskning och tidig teknikutveckling inom rymdverksamheten bör förstärkas ytterligare för att öka kunskapsutvecklingen och möjliggöra fortsatt svenskt deltagande i angelägna internationella projekt. Regeringen föreslår därför att Rymdstyrelsen anvisas 75 miljoner kronor för 2013.”

Det är glädjande att regeringen nu föreslår en budgetökning på 75 miljoner kronor nästa år, säger Olle Norberg i en kommentar till regeringens proposition. Vi ser en ökad efterfrågan på svensk medverkan i internationell rymdverksamhet, både från forskningsgrupper och på svensk industriell kompetens. Dagens proposition innebär att vi får ett stabilt budgetläge på en nivå som ungefär motsvarar den vi haft genom tillfälliga tillskott under de senaste åren. Det kommer i sin tur att ge svensk rymdforskning och rymdindustri bättre möjlighet att medverka i intressanta projekt och därigenom utveckla ny kunskap, innovationer och samhällsnytta.

Senast uppdaterad: 20 september 2012