Fortsatt liten risk för satellitkrasch i Sverige

Den amerikanska satelliten UARS förlorar nu snabbt höjd medan den bromsas upp av fler och fler luftmolekyler i gränslandet mellan rymdens vakuum och atmosfären. Den förväntas gå in i tätare atmosfärslager på fredag kväll eller natten till lördag (23 - 24 september). Den enorma hastigheten vid inträdet (närmare en mil per sekund) kommer då att få den 6 ton tunga satelliten att glöda av friktionen med atmosfären. Den kommer att  splittras upp i många fragment, av vilka de allra flesta kommer att smälta och förgasas på 6-8 mils höjd någonstans ovanför jordytan. Vid klart väder kommer detta att vara väl synligt för åskådare i närområdet. Fragmenten beräknas sprida ut sig över en närmare 100 mil lång sträcka utmed satellitens bana. Risken för att satelliten återinträder över Sverige är fortsatt mycket liten.

Några hundra kilogram av materialet i satelliten förväntas klara sig igenom atmosfären i form av ett tjugotal metalldelar som slår ner på jorden med farter mellan 50 och 400 km per timme. Det är ännu oklart var på jorden nedfallet kommer att ske. Satellitens bana lutar 57 grader mot ekvatorn, vilket innebär att nedfallet kommer att ske mellan 57 grader nord och 57 grader syd. Sannolikast är att det sker över vatten eftersom haven dominerar jordens yta. För Sveriges del ligger endast södra Götaland inom riskområdet. Sannolikheten för nedfall i Sverige uppskattas till under en procent. Under fredag eftermiddag håller sig UARS långt borta från Sverige, men om den fortfarande flyger senare på kvällen så finns en liten sannolikhet att fragment kan nå Sverige.

UARS står för ”Upper Atmosphere Research Satellite” och är en amerikansk satellit för mätningar av förhållandena i jordens övre atmosfär, vilket bl.a. är av stor vikt för att förstå konsekvenserna av människans utsläpp och klimatpåverkan. De flesta satelliter förintas helt vid inträde i atmosfären, men UARS är så stor och har så massiva och vämetåliga delar att en del av dem klarar färden ner genom atmosfären och slår ner på jorden. Det förekommer många initiativ inom rymdbranschen för att komma till rätta med problemen med rymdskrot, som framförallt utgör en risk för astronauter och satelliter i omloppsbana kring jorden. Men vi kommer under en lång tid framåt att få leva med det rymdskrot som bildats av redan uppsända satelliter och raketsteg.

NASA rapporterar löpande om utvecklingen för satelliten UARS.

Senast uppdaterad: 22 september 2011