ESERO i Norge anordnar kurser för lärare 2013

Fortbildning i naturvetenskap för nordiska lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

ESERO (European Space Education Resource Office) genomför under 2013 fortbildningskurser för nordiska lärare i naturvetenskap.

De nordiska ESA-länderna har med stöd från ESA träffat en överenskommelse om ett gemensamt treårigt projekt gällande fortbildning av grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är webbaserad och delvis förlagd i fält, bland annat vid raketfältet i Andoya, Norge.

Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till NAROM/Norsk Romcenter som är de norska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen tillsammans med ESERO (European Space Education Resource Office). Kurserna genomförs i samarbete med universitetet i Nordland i Norge och med andra aktörer inom det naturvetenskapliga och tekniska området i de nordiska länderna. Samarbetspartner i Sverige är Skolverket och Rymdstyrelsen.

FORTBILDNINGKURSER FÖR LÄRARE
Fortbildningen är webbaserad och delvis förlagd i fält. De webbaserade aktiviteterna kan vara uppgifter och klassrumsaktiviteter, diskussionsforum, onlinetester och rapporter. I varje kurs kommer 4-5 dagar tillbringas i fält. Kurserna avslutas med en hemtentamen där uppgiften kan vara ett undervisningsupplägg med anknytning till det aktuella kursinnehållet. Anpassade resurser och material för användning i klassrummet kommer att finnas tillgängligt vid varje kurs. Det förväntas att deltagarna kommer att sprida kunskaper om kursinnehåll och arbetsmetoder vidare till kollegor på den egna skolan.

Kurserna motsvarar 10 högskolepoäng på universitetet i Nordland. Varje kurs omfattar drygt 20 deltagare varav Sverige disponerar ungefär 5 platser. Intresserade lärare registrerar sig i anmälningsformuläret som är tillgänglig för varje kurs. När anmälningstiden gått ut görs ett urval av nordiska lärare som erbjuds plats på kursen.

Mer information


ESERO Norge bekostar mat och logi samt halva resekostnaderna till orten för den fältförlagda delen av utbildningen.  För mer information om fortbildningen och kostnader kontakta:

Birgit Strømsholm, birgit@rocketrange.no


1) Geologi i skolan
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap, geografi eller geovetenskap, antingen i grundskolan eller i gymnasieskolan.
Sista anmälningsdag: 1 mars 2013
Start: 8 april 2013
Fältarbete: 9 -13 september i Salten och Bodö i norra Norge
Hemtentamen senast: 9 december 2013

2) Klimatforskning i polarmiljö
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap, geografi eller geovetenskap, antingen i grundskolan eller i gymnasieskolan.
Sista anmälningsdag: 1 mars 2013
Start: 8 april 2013
Fältarbete: 25-30 augusti 2013 i Longyearbyen, Svalbard
Hemtentamen senast: 18 november 2013

3) Under polarhimlen
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap, antingen grundskolan år 7-9 eller i gymnasieskolan
Sista anmälningsdag: 15 april 2013
Start: 12 augusti 2013
Fältarbete: 28 oktober - 1 november 2013 vid Andøya Raketskjutfält
Hemtentamen senast: 24 februari 2014

4) Världsrymden och klassrummet -Andøya
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap i grundskolan
Sista anmälningsdag: 15 april 2013
Start: 12 augusti 2013
Fältarbete: 21 - 24 oktober 2013 vid Andøya Raketskjutfält
Hemtentamen senast: 13 december 2013

5) Världsrymden och klassrummet -Köpenhamn
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap i grundskolan
Sista anmälningsdag: 15 april 2013
Start: 12 augusti 2013
Fältarbete: 16 - 19 september 2013 vid Planetariet Köpenhamn
Hemtentamen senast: 13 december 2013

 

Läs mer om ESERO:s nordiska fortbildningskurser (pdf)

För anmälan och mer information besök ESERO Norge:s webbplats

Senast uppdaterad: 23 januari 2013