Första arbetsprogrammet för GMES inledande drift

GMES programkommitté har antagit ett första arbetsprogram för den inledande driften 2011. Detta första arbetsprogram omfattar en budget på totalt 10 miljoner euro och inriktar sig i huvudsak på landmiljöövervakning och krishantering. Medel avsätts också för GMES rymdinfrastruktur. GMES - programmet kompletterar de satsningar som görs inom sjunde ramprogrammet tema rymd genom vilket visst preoperativt utvecklingsarbete finansieras, särskilt för säkerhetsarbetet t ex tillämpningar för gränsbevakning.
Arbetsprogrammet finns att läsa här (engelska)

Arbetsprogrammet genomförs inte i form av traditionella, öppna utlysningar utan upphandlingarna kommer att genomföras av den europeiska miljöbyrån EEA och det gemensamma forskningscentrat JRC, samt ESA när det gäller rymdinfrastrukturen. Anbudsinfordingar kommer att publiceras till sommaren (juni/juli) på GMES webbsidor:

GMES och GMES - Observing our planet for a safer world samt på EU:s speciella sida Tenders Electronic Daily (TED)

EU-kommissionen söker också experter som kan stå till hands för att bedöma föreslagna GMES-projekt och tjänster. Om du har kunskaper om hur fjärranalys kan användas för olika ändamål så fundera på om dina tjänster kan vara av värde i utvärderingsarbetet. Arbetet ger dig också en unik erfarenhet som du också själv kan dra nytta av som utvecklare eller framtida användare.
Information och ansökan finns att tillgå här (engelska)

Senast uppdaterad: 20 april 2011