Forskningsprojektet PoGOLite har landat i norra Ryssland

Kl. 01.20 i morse (fredag 26 juli) avslutade PoGOLite sin långa flygning, ballongen och de vetenskapliga instrumenten togs ner i lämpligt område nära Jenisejviken vid Norra ishavet. I nästa vecka kommer personal från Esrange till Ryssland för att montera ner och transportera hem forskningsinstrumenten till Sverige.

 

PoGOLite har flugit från Esrange utanför Kiruna över fjällen och fortsatt i västlig riktning utöver Atlanten, över Grönland, norra Kanada, Alaska och in över Ryssland med förhoppning om att komma tillbaka till Norden. Vindarna förde upp farkosten till 71 breddgraden, det betyder att PoGOLite på sin fortsatta färd skulle ha missat Norden och istället gått över öppet hav i riktning Grönland, därför beslöt projektledningen att istället ta ner ballongen på säker mark i norra Ryssland.

 

PoGoLite är ett ballongburet teleskop som samlar fakta kring några av rymdens mest spännande objekt; neutronstjärnor och den strålning de avger. Strålningen behöver mätas på en nivå där jordens atmosfär inte stör, man måste alltså lyfta upp teleskopet till cirka 40 km höjd för att kunna göra mätningar.

 

Senast uppdaterad: 26 juli 2013