Förlängd drift av forskningssatelliter

ESA:s programkommitté SPC (Science Programme Committee) tog vid sitt senaste möte den 2 oktober ett positivt beslut om att förlänga driften av de nuvarande forskningssatelliterna till och med år 2012.
Läs mer om detta på den englelska delen av Rymdstyrelsens webbplats

Nyheter från HME, Human Space Flight and Exploration Programme, (engelska)

Nyheter från EO, Earth Observation Programme, (engelska)

Senast uppdaterad: 7 oktober 2009