Fem innovativa satellitförslag går till final

I höstas efterlyste Rymdstyrelsen förslag på nya innovativa svenska satellitprojekt till låg kostnad, under 40 miljoner kronor. Nu har fem av de tolv inlämnade förslagen valts ut och går vidare till tekniska förstudier.

Totalt skickades tolv förslag från flera olika forskningsområden in till Rymdstyrelsen. Efter utvärdering av en internationell expertgrupp har Rymdstyrelsen idag beslutat att fem av förslagen får gå vidare till teknisk utvärdering.

Läs hela pressmeddelandet
Senast uppdaterad: 27 mars 2012