Esas generaldirektör besökte Rymdstyrelsen


Torsdagen den 24 september besökte Esas nye generaldirektör Jan Wörner Rymdstyrelsen. Den svenska rymdverksamheten bedrivs till stor del genom den europeiska rymdorganisationen Esa. Ungefär 70 procent av Rymdstyrelsens budget går till Esa-projekt. Vid mötet diskuterade vi bland annat resultatet av den svenska rymdutredningen och planeringen av Esas nästa ministerrådsmöte som ska äga rum i slutet av 2016. Efter diskussionerna mellan Rymdstyrelsen och Esa gavs elva svenska rymdaktörer chansen att mycket kort introducera sin verksamhet för Esas generaldirektör. Jan Wörner fick lyssna till representanter från industri, universitet och rymdteknikanvändare och fick därmed en bred bild av den rymdverksamhet som pågår i Sverige.

 

ESAs General direktör

Från vänster: Olle Norberg, Jan Wörner, Kai-Uwe Schrögl, Peter Egardt. Foto: Kristine Dannenberg

Senast uppdaterad: 25 september 2015