En europeisk rymdstrategi

EU:s ministrar  med ansvar för rymdfrågor har antagit slutsatser om en europeisk r ymdstrategi. I strategin slås det fast att huvudprioriteringarna är satellitsystemet Galileo och programmet för jordobservation GMES. Slutsatserna lyfter också fram behovet av en effektiv styrning av den europeiska rymdverksamheten genom ett vidareutvecklat samarbete mellan de tre huvudsakliga aktörerna; medlemsländerna, EU och den europeiska rymdorganisationen ESA.

Senast uppdaterad: 10 juni 2011