EU-kommissionen konsulterar om rymdstrategi

Europeiska kommissionen påbörjade den 19 april en öppen konsultation för att samla in information till EU:s kommande rymdstrategi. Konsultationen riktar sig mot myndigheter, industri, forskare, användare, experter och intresserad allmänhet.

Synpunkterna lämnas via ett webbaserat frågeformulär. Mer information finns på kommissionens webbsida.

Konsultationen är öppen till den 12 juli.

Senast uppdaterad: 26 april 2016