EU-kommissionen föreslår mellanstatlig fond för driften av GMES.

Kommissionen föreslår i ett nytt meddelande att GMES fortsatta drift för åren 2014 - 2020 ska hanteras genom bidrag till en särskild fond från intresserade medlemsländer. Istället för att låta GMES drift omfattas av EU:s nästa långtidsbudget hoppas man att frivilliga bidrag ska täcka behovet på cirka 5, 8 mdr euro över perioden.

Fonden föreslås skötas på mellanstatliga grunder under Kommissionens övergripande ansvar och Galileomyndigheten GSA:s ledning. ESA bedöms inte vara lämplig att sköta programmet. GSA ska enligt förslaget dock inte ta hand om driften och samordningen av tjänsteleveranserna utan det ska skötas av olika EU-myndigheter och europeiska organisationer, såsom EU:s miljöbyrå EEA, vädercentrat ECMWF, satellitcentrat EUSC etc. Rymdkomponentens olika satellitsystem ska skötas av ESA (övergångsvis) och vädercentrat ECMWF. Miljöbyrån EEA föreslå få ta hand om samordningen av andra observationer. Sveriges officiella hållning är dock att GMES ska införlivas till långtidsbudgeten.

Kommissionens meddelande kan läsas här (engelska)

Senast uppdaterad: 12 december 2011