ESA:s rådgivande vetenskapliga kommitté rekommenderar Biomass som nästa utforskningssatellit

ESAC, ESA:s rådgivande vetenskapliga kommitté, har efter ett konsultationsmöte i Graz, Österrike 5 -6 mars enats om urvalet av nästa Explorersatellit. Kandidaterna var Premier, med uppdrag att studera atmosfären, Biomass, för att förbättra kunskapen om skogens kolförråd, och Core H2O som syftar till att öka kunskaperna om vattnets cirkulation och mäta vatteninnehållet i snö och is. Svenska forskningsintressen finns i alla tre satelliterna, men industriintresset dominerar för Premier då Sverige har förbundit sig att leverera huvudinstrumentet STEAMR till den satelliten.

Kommittén hade av allt att döma ett svårt arbete att prioritera mellan de föreslagna satelliterna men vit rök steg slutligen upp för Biomass som rekommenderades för vidare utveckling. Radarinstrumentet på Biomass bedöms kunna bidra med avgörande kunskap om kolets kretslopp och betydelsen för klimatförändringarna. Sammantaget bedöms Biomass som tekniskt innovativ samtidigt som den kan bidra till beslutsunderlaget för vad världen behöver göra för att bromsa klimatförändringarna.

Det slutliga avgörandet av lämplig satellit fattas av ESA:s programstyrelse för jordobservation, som fattar beslut tidigast i maj.

 

Senast uppdaterad: 14 mars 2013