Beviljade rymdforskningsbidrag 2014-2017 baserat på utlysning 2013-R och 2013-BR

Rymdstyrelsens generaldirektör har fattat beslut om nya rymdforskningsbidrag för 2014-2017. Beslutet grundar sig på utlysningarna 2013-R och 2013-BR, efter rekommendation av Rymdstyrelsens rådgivande forskningskommitté, SRAC. De beviljade anslagen finns publicerade i projektkatalogen som nås via länken nedan.
Rymdstyrelsens projektkatalog för forskare

Beslut om forskningsbidrag inom jordobservation och fjärranalys har ännu inte fattats.

Senast uppdaterad: 27 november 2013