Beviljade anslag för rymdforskning för 2012

Beslut om rymdforskningsprojekt fattat för 2012 

Rymdstyrelsens generaldirektör har hittills fattat beslut om finansiering av nya rymdforskningsprojekt till ett belopp om 48 293 000 kr för 2012. De beviljade ansökningarna skickades in som svar på Rymdstyrelsens ordinarie utlysning om forskningsmedel, 2011-R, och årets snabbspårsutlysning, 2011-FT.

Här kan du ladda ned en lista på de beviljade projekten och anslagsmottagarna:

Lista på beviljade nya rymdforskningsprojekt för 2012 (pdf)

Senast uppdaterad: 1 december 2011