Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel för 2012

Rymdstyrelsen har nu fattat beslut om medelstilldelning inom Fjärranalysprogrammets användardel 2012 och den kompletta listan över projekt hittar ni här:
Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel för budgetåret 2012 pdf-fil

Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys. Programmet har funnits i nuvarande form sedan 2000.

Senast uppdaterad: 21 december 2011