Anmäl dig till EO4Baltic 2017

29-31 mars 2017 anordnar Esa en workshop i Helsingfors. Syftet är att titta på möjligheter till ett regionalt fokus på fjärranalysrelaterad forskning och utveckling, nedströmsaktiviteter och IKT-frågor inom Östersjöområdet och hur dessa kan ligga till grund för framtida investeringar inom Esa.

Medverkan är gratis, men medverkande får själva stå för eventuella kostnader för resa och logi. Anmälan görs senast den 10 mars via länken nedan.

Mer information och anmälan finner du här.

Kontaktperson
Karin Holmquist
Industri, fjärranalys på Rymdstyrelsen
karin.holmquist@snsb.se
Senast uppdaterad: 23 november 2016