Frågor om rymdforskning

 
Varför håller man på med rymdforskning? 

  

Varför håller man på med rymdforskning?
Ifrån rymden bedrivs forskning inom många helt olika områden. Ett exempel är miljöforskning, ozonhålet upptäcktes och övervakas från satelliter. Klimatforskning och väderstudier görs också ifrån rymden. Den äldsta vetenskapen, astronomi, bedrivs både från jorden och i rymden, vissa teleskop placeras i rymden för att slippa bruset som vår atmosfär ger. Ett annat stort område där svenska forskare är verksamma är rymdfysik. Sen bedrivs det också forskning inom tyngdlöshet; hur uppträder vätskor och metaller när de inte påverkas av tyngdkraften? Inom detta område finns också svenska forskare som bl.a. studerar hur astronauters lungor beter sig i tyngdlöshet, den kunskapen kan omsättas vid behandling av akuta lungsjuka på jorden.

Rymden är inte mer främmande än t.ex. havet, jorden är en del av universum och genom att t.ex. studera våra närliggande planeter kan vi lära oss mer om vår egen planet. Huvuddelen av forskningen är s.k. grundforskning d.v.s. syftet är att lära sig mer snarare än att lösa ett befintligt problem. Men vissa områden är kanske mer påtagliga som studier av ozonhålet.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2017