Spännande workshop för lärare om rymden – följ med till Nederländerna

Jordobservation, satelliter och raketer, och utforskning av rymden är teman på några av de föreläsningar du kostnadsfritt kan lyssna till då Esa bjuder in grund- och gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen till workshop i Leiden, Nederländerna. Den första workshopen är den 11-14 juli 2017 och den andra 5-8 oktober, programmet är lika vid båda tillfällena. Förutom föreläsningar blir det praktiska övningar där lärarna delas in utifrån vilka stadier de undervisar i. Med inspiration från Esas rymdprojekt får du göra experiment och delta i diskussioner för att få idéer till hur du gör dina lektioner ännu mer vetenskapligt och tekniskt spännande för dina elever. Esas och Nordic Eseros pedagogiska material kommer också att visas under dagarna. Dessutom ges tillfälle för lärare från olika europeiska länder och experter inom rymdområdet att träffas och knyta kontakter.

Sista anmälningsdag för båda tillfällena är 17 april kl 09:00 CEST.

Läs mer och anmäl dig på: http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Applications_to_ESA_Teacher_Workshops_now_open

Senast uppdaterad: 24 februari 2017