Nordic Esero – kurser för lärare

Nordic ESERO (European Space Education Resource Office) är grundat av ESA (European Space Agency) och annordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare. Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till NAROM/Norsk Romcenter som är den norska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen. Samarbetspartner i Sverige är Skolverket och Rymdstyrelsen.

Läs mer här

Senast uppdaterad: 17 januari 2017