Sex forskningsmyndigheter i unik gemensam rapport

Framtidens forskning och innovation kräver nya grepp

Sex forskningsmyndigheter har enats om förslag för att öka forskningens kvalitet och användbarhet. För framgångsrik forskning och innovation i Sverige behöver forsknings- och innovationssystemet stärkas och forskningens villkor förbättras. Kopplingen till företags och offentliga verksamheters behov måste också utvecklas.

Energimyndigheten, FAS, Forskningsrådet Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har gemensamt tagit fram ett underlag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition. Underlaget innehåller förslag till prioriteringar för hur svensk forskning på bästa sätt ska leda till ökad kunskap, samhällsnytta och konkurrenskraft. Rekommendationerna innehåller dels förslag till vilka forskningsområden man bör satsa på, dels hur man skapar de bästa förutsättningarna för framgångsrik forskning och innovation.

– Nyckelordet är långsiktighet, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert. De mest framgångsrika forskarna ska ha de bästa villkoren med trygg finansiering för att långsiktigt kunna planera sin forskning.
Myndigheterna har identifierat sju nya områden där svensk forskning har de bästa möjligheterna att ge ökad kunskap, samhällsnytta och konkurrenskraft (för mer information, följ respektive länk):
 Kunskap, kognition, kommunikation – samhället och kunskapskraven igår, idag, imorgon.
 Samhällets utveckling och sårbarhet
• Den digitala explosionen
• Medicinens teknik
• Den biologiska variationen
• Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsa
 Livets ursprung och förutsättningar

Dessutom föreslår myndigheterna en rad åtgärder för att förbättra forskningens konkurrenskraft och samhällsnytta, bland annat genom förslag kring konkurrens om forskningsmedel, nyttiggörande av forskning, forskarrörlighet, samverkansprogram utifrån samhällets utmaningar och en nationell EU-strategi. (Läs mer om dessa förslag via länk nedan.)

– Detta underlag är en unik gemensam insats för prioritering av svensk forskning och innovation, säger Mille Millnert. Vi har genom ett stort antal analyser lyckats identifiera vad som utgör framgångsfaktorerna för svensk forskning och innovation.
Läs mer om myndigheternas förslag och de sju forskningsområdena.

För mer information, kontakta:
Rolf Annerberg, generaldirektör Forskningsrådet Formas, tel 08-775 40 58, 0703-83 40 58
Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, tel 08-473 30 01
Erland Hjelmquist, huvudsekreterare FAS, tel 08-775 40 71, 070-859 25 54
Johan Marcopoulos, informationsansvarig Rymdstyrelsen, tel 08-627 64 88
Mille Millnert, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 228
Ola Westberg, pressekreterare, Energimyndigheten, tel 016-544 20 36

Senast uppdaterad: 27 oktober 2011