Svenska Prismasatelliterna på väg till uppsändningsplatsen

I natt lämnar de senaste svenska satelliterna, Prisma, landet för transport till uppsändningsplatsen i Ryssland. Huvuduppgiften för satelliterna är att testa och kvalificera nya svenska tekniska innovationer. Godkända testresultat i rymden leder till att nya produkter kan säljas kommersiellt till internationella rymdföretag och nya tekniska lösningar för kommande rymdprojekt. Prisma är ett svensklett projekt i samarbete med Frankrike, Tyskland och Danmark.

Prisma består av två farkoster, en moder- och en dotterfarkost som kallas Mango och Tango. Huvuduppdraget för satelliterna är att kvalificera nya tekniker för kommersiella syften och att testa nya metoder för formationsflygning, d v s att med stor noggrannhet flyga flera små satelliter parallellt istället för enstaka stora.

Med ombord på Prisma finns bland annat ett helt nytt bränsle till styrraketer som är betydligt bättre för miljön än det som används idag. Bränslet är en produkt som beräknas ha ett marknadsvärde på 950 miljoner SEK/år. Prisma har också en miniatyriserad raketmotor som kan leda till nya rymdprodukter baserade på kiselbaserad mikromekanik. Ett nytt, ultralätt, instrument för planetforskning provas också för första gången i rymden. Erfarenheterna från Prisma kan öppna dörrar för helt ny verksamhet i rymden. Stora rymdbaserade teleskop kan ersättas med flera små parallellflygande rymdteleskop. Prisma-satellieterna är av senaste snitt och konstruktionen lämpar sig även utmärkt för små satelliter för observation av jord.

Med Prismasatelliterna ges svenska företag möjlighet att testa och kvalificera nya teknologier i rymden som ska kunna säljas kommersiellt till internationella rymdföretag. Svensk rymdindustri har redan en bra position i Europa och med Prisma har vi ytterligare stärkt den, säger Olle Norberg, generaldirektör Rymdstyrelsen.

Rymdbolaget är huvudleverantör för satelliterna och de står bland annat för projektledning, satellitdesign och utveckling av navigationssystem. De kommer även att sköta test och drift när satelliterna är i bana. Svenska underleverantörer är bland annat RUAG Space Sweden (struktur och delar av elektronik), Omnisys (kraftsystem), ECAPS (framdrivningssystem/bränsle) och NanoSpace (mikromotorer).

Projektet är huvudsakligen finansierat av Rymdstyrelsen tillsammans med rymdmyndigheterna i Tyskland (DLR) och Frankrike (CNES).

Transporten av Prisma sker tisdag 18 maj ca klockan 01.00 från flygplatsen i Örebro till rymdbasen Yasny i Ryssland. Planerat uppsändningsdatum för Prisma är den 15 juni.

För mer information, bildmaterial och animationer:

www.prismasatellites.se
www.rymdkanalen.se/video/550

För information och intervjuer kontakta gärna:

Olle Norberg, generaldirektör Rymdstyrelsen, telefon 08-627 64 86, mobil 070-587 20 42
Anne Ytterskog, informationschef  Rymdbolaget, telefon 08-627 63 18
mobil 070-347 66 00

 

Senast uppdaterad: 17 maj 2010