Fem innovativa satellitförslag går till final

I höstas efterlyste Rymdstyrelsen förslag på nya innovativa svenska satellitprojekt till låg kostnad, under 40 miljoner kronor. Nu har fem av de tolv inlämnade förslagen valts ut och går vidare till tekniska förstudier.

Totalt skickades tolv förslag från flera olika forskningsområden in till Rymdstyrelsen. Efter
utvärdering av en internationell expertgrupp har Rymdstyrelsen idag beslutat att fem av
förslagen får gå vidare till teknisk utvärdering. Ett mål för Rymdstyrelsens utlysning är att
ytterligare stimulera nya idéer inom rymdteknik och forskning t.ex. miniatyrisering och
kostnadseffektiva byggnadssätt.

– Vi vill visa att den typ av ny teknik som Rymdstyrelsen stöttat kan användas för att förändra
sättet man bygger rymdprojekt på och visa att det går att leverera utmärkta forskningsresultat
för mycket mindre pengar, säger Johan Köhler, forskningshandläggare och ansvarig för
projektet vid Rymdstyrelsen.

Följande förslag har av Rymdstyrelsen tagit ut till final:
CHEOPS – (CHaracterizing ExOPlanet Satellite) mäter egenskaper hos planeter runt andra
stjärnor. Ansvarig: René Liseau, Chalmers.

Alfvén – (Explorer of small scale structure in the aurora) utforskar av fina detaljer i norrsken.
Ansvarig: Hans Nilsson, IRF, Kiruna.

METAL – (Microspacecraft interplanetary mission to a magnetized metallic M-class
asteroid) besöker för första gången en metallisk asteroid. Ansvarig: Jan-Erik Wahlund, IRF,
Uppsala.

Tor – studerar växelverkan mellan solvind och jordens magnetosfär bl.a. turbulenta
fenomen. Ansvarig: Andris Vaivads, IRF, Uppsala.

MATS – (Mesospheric waves from airglow transient signatures) studerar vågrörelser i högre
atmosfärslager som mäts in från ljussken alstrade på dessa höjder. Ansvarig: Jörg Gumbel,
MISU.

Nästa steg i processen är att Rymdstyrelsen låter svensk industri utföra tekniska förstudier av
förslagen och det beräknas vara klart till december 2012. Därpå väljer Rymdstyrelsen två
förslag till så kallad fas-A-nivå. Det innebär ytterligare fördjupade studier om hur de kan
realiseras, säger Johan Köhler

För mer information kontakta:
Johan Köhler, forskningshandläggare Rymdstyrelsen
Telefon: 08 627 64 93 Mobil: 070 692 64 93
E-post: johan.kohler at snsb.se

Johan Marcopoulos, informationsansvarig Rymdstyrelsen.
Telefon:08-627 64 88 Mobil: 070 640 648 88
E-post: johan.marcopoulos at snsb.se

Senast uppdaterad: 24 maj 2012