RyT projekt 2014

 

Satellite image cloud cover service

Spacemetric AB

 

Digital bredbandig spektrometer för rymdintstrument

Omnisys Instruments AB

Omnisys är specialiserade på radiometerutveckling för bland annat atmosfärsforskning och var tidiga med att introducera  digitala spektrometrar av autokorrelationstyp specialdesignade för rymdbaserade mätningar. Spektrometrarna mäter intensitet över ett frekvensband i det elektromagnetiska spektrumet och delar sedan upp signalen  ett antal kanaler för att visa dess frekvensinnehåll. I en autokorrelationsspektrometer digitaliseras signalen varpå den fördröjs i ett flertal steg, multipliceras med den icke fördröjda signalen och summeras, varje fördröjningssteg bildar en spektral kanal. För att få en bra spektral upplösning, noggrannhet och stor bandbredd ställs höga krav både på de digitalisering och signalprocessning.

 
Omnisys har sedan tidigare utvecklat en autokorrelator som kan jobba över ett band på uppemot 7 GHz med en spektral upplösning på 1024 kanaler i ett integrerat chip. Utvecklingen under RyT-projektet har syftat till att ta nästa steg och utveckla en autokorrelator som klarar att mäta bandbredder på ända upp till 12-16 GHz med en upplösning på 8638 kanaler och samtidigt klara mycket strikta krav på bland annat strömförbrukning. Detta har möjliggjorts av den snabba utveckling av elektroniska kretsar som pågått sedan transistorns barndom. Den nya generationen av autokorrelatorn som utvecklats i detta projekt består av en analog-till-digitalomvandlare (AD) och en digital autokorrelator i två separata kretsar tillverkade i två olika kretsteknologier. Genom detta har vi kunnat dra fördel av respektive teknologis styrkor för AD-omvandling respektive digital signalbehandling.

 

Styrbara sändare och mottagare för satellit-kommunikation på Ka-band och E-band med hög datatakt

Gotmic AB


 


 


 

Senast uppdaterad: 7 november 2017