NRFP-SMF 2013

 

BruhnSpace - Semi-feltolerant heterogen datorarkitektur baserad på utvalda industrikomponenter, SIFU-NG

 

Bruhnspace AB och Mälardalens högskola (MDH) studerar inom projektet kommersiell elektronik för heterogena datorplattformar, d.v.s datorer som använder kombinationer av processorer, grafikkort och FPGAer och hur industriella kretsar kan användas i den radioaktiva rymdmiljön.

Heterogena plattformar har mycket hög beräkningskapacitet och kan användas för databearbetning och analys av stora mängder information. Prestanda upp mot 1000 miljarder beräkningar per sekund kan uppnås.

En utmaning med dessa system är att det krävs komplex programmering och analys av algoritmer för att anpassa dem till de hyperparallella funktionerna i grafikkort och FPGAer. MDH forskar på metoder för att anpassa kompilatorer att förstå hårdvaran som ska användas genom att skapa modeller som beskriver plattformen.
Inom projektet kommer både prototyper och ny mjukvaruteknik att tas fram och analyseras.

Kontakt:

Bruhnspace: Fredrik Bruhn, f@bruhnspace.com
MDH: Lars Asplund, lars.asplund@mdh.se
www.bruhnspace.com


 

SpeedTool AB -Termomekanisk formning av plåt där svets ingår - virtuell formnningsmetod för raketmunstycken

 

Materialprovning under höga temperaturer, CAD-modell av varmt plåtformningsverktyg och raketmunstycke där simulering används för att utvärdera möjliga innovativa formningsprocesser

Figur 1. Materialprovning under höga temperaturer, CAD-modell av varmt plåtformningsverktyg och raketmunstycke där simulering används för att utvärdera möjliga innovativa formningsprocesser.

Design och tillverkning av raketmunstycken är en nisch vid rymdverksamheten hos GKN Aerospace Sweden AB. I avancerade höghållfasta material tas komplexa konstruktionslösningar fram för raketmunstycken som måste klara extrema belastningar under höga temperaturer vid raketuppskjutningar i internationella forskningsprogram i nära samarbete med ESA, European Space Agency. För att möta morgondagens krav på effektivitet och låga utsläppsnivåer efterfrågas innovativa tillverkningsmetoder för framtidens raketmunstycken i nya material.

I detta projekt som finansieras av Rymdstyrelsens nationella rymdtekniska forskningsprogram NRFP SMF kommer ett svenskt SMF företag, SpeedTool AB, att utveckla sin verksamhet inom verktygsdesign och samarbeta med erkända forskningsaktörer kring analysmetoder för formningsprocesser av plåtmaterial där svets ingår. Målsättningen i projektet är att utvärdera möjliga innovativa formningsmetoder under hög temperatur av ett raketmunstycke genom s.k. simuleringsdriven verktygsutveckling, se exempel i figur 1. Samarbetspartners är OSAS vid IUC i Olofström AB och avdelningen för Hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet där kompetens kring metoder för materialprovning samt modellering och simulering av formningsprocesser under höga temperaturer finns.
Projektet bidrar också till möjligheten för SpeedTool AB att på sikt utvecklas till ny underleverantör av verktyg och plåtformade komponenter i högpresterande material till rymdindustrin i Sverige och internationellt.

Kontakt:

Jimmy Korsbeck jimmy.korsbeck@speedtool.se

SpeedTool AB


 

Senast uppdaterad: 28 november 2013