Beskrivningar av RyT-projekt 2007

Gaisler Research – Tillverkning och validering av LEON4, en 32-bitars mikroprocessor

Inom ramen RYT projektet 2006 utvecklades LEON4 processorn. Detta gjordes för att öppna upp nya användningsområden inom rymdmarknaden samtidigt som konkurrenskraften bibehålls inom konsumentmarknaden.

Inom detta projekt kommer LEON4 att tillverkas i en kommersiell 130 nm eller 90 nm Application Specific Integrated Circuit (ASIC) teknologi. Det primära syftet med tillverkningen är att ta fram snabba prototypkretsare med vilka man kan validera prestanda och funktionalitet på ett sätt som inte är möjligt med långsammare Field Programmable Gate Array (FPGA) kretsar. Det sekundära syftet är att kunna tillhandahålla potentiella kunder med prototypkretsar och kretskort för evaluering av LEON4.
Gaisler

Signalmoduler för THz-frekvenser

Wasa Millimeter Wave AB designer och tillverkar oscillatorer för mycket höga frekvenser – Terahertz-området (100-1000 GHz). Detta frekvensområde ligger mitt emellan mikrovågor (elektronik) och ljusvågor (optik) – vilket gör att man måste använda redskap från båda dessa världar för att designa bra kretsar.
Terahertz strålning och mikrovågor används flitigt i vetenskapliga instrument som syftar till att utforska universum – dessa instrument är ofta satellitburna för att man ska undvika störningar och absorption från jordens atmosfär.

Exempel på sådana forsknings-satelliter är COBE – vars resultat ledde till Nobelpriset 2006, och Herschel som sändes upp våren 2009.

Atmosfärs-absorptionen som man försöker undvika i satelliter som utforskar rymden kan dock även studeras och utnyttjas - om man vänder satellitens antenn mot jorden. Detta ger viktig information om väderförhållanden och klimatförändringar – ett i högsta grad relevant område idag.

På senare tid har också intresset för att utnyttja Terahertz strålning i avbildningssystem ökat kraftigt. Med dessa ”kameror” kan man se saker som inte är synliga om man använder vanligt ljus.
Oscillatorer är nyckelkomponenter i alla dessa instrument, och då trenden är att gå från ”en-pixel” system till bildgenererande system med många pixlar så ökar kraven på uteffekt från dessa oscillatorer – till nivåer som inte finns tillgängliga idag.

Ambitionen med detta utvecklingsprojekt är att ta fram en serie robusta och energisnåla moduler som genererar hög effekt i frekvensintervallet 90 GHz-340 GHz. Vår teknik grundar sig på ”frekvensmultiplikation”, vilket betyder att en signal vid en låg frekvens - där det är lätt att tillverka elektronik – multipliceras upp till en mycket högre frekvens. Komponenterna vi använder för detta är ett resultat av många års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola.
Wasa Millimeter Wave
 

Senast uppdaterad: 19 maj 2009