Industri

Detta är Rymdstyrelsens portal för svensk industri på rymdområdet.

Här kan du ta del av information såsom vår policy för behandling av ansökan ställd till Rymdstyrelsen. Policyn omfattar nationella projekt med direktfinansiering från Rymdstyrelsen såväl som projekt som avses bedrivas inom Esa. Vidare ser du vilka av Rymdstyrelsens program för teknikutveckling som utlyses just nu. De konferenser och informationsdagar som Rymdstyrelsen planerar och genomför med fokus på svensk industri presenteras också här.

I vår projektkatalog finner du kortfattade projektbeskrivningar av både avslutade och pågående projekt som till olika stor del finansieras via Rymdstyrelsens anlag. 

Du hittar också en beskrivning av harmoniseringsprocessen av rymdteknik inom Esa (European Space Agency) och där har svensk industri möjlighet att medverka i processen i respektive teknikområde.

Vidare återfinns här en lista över aktiva svenska företag inom rymdsektorn.

 

Senast uppdaterad: 3 mars 2016