Forskningsutlysning 2018-R

Sista ansökningsdag var den 15 maj 2018

 

Utlysningen 2018-R är öppen för forskare att söka forskningsstöd för rymdforskningsprojekt, inklusive jordobservationsforskning och stöd till doktorandtjänster, avseende budgetåret 2019 och framåt.

 

INSTRUKTIONER

Allmänna instruktioner:  Research Calls 2018 (PDF)

Specifika instruktioner:  Call 2018-R (PDF)

Tekniska instruktioner:  Technical Guide 2018-RC (PDF)

 

 

ANSÖKNINGSFORMULÄR OCH FÖRSÄTTSBLAD TILL BILAGOR

Ansökningsformulär:  Form 2018-R (Excel)

Bilaga 1:  Enclosure 1 Cover – Research Project (PDF)

Bilaga 2:  Enclosure 2 Cover – Costs (PDF)

Bilaga 3:  Enclosure 3 Cover – Progress Report (PDF)

Bilaga 4:  Enclosure 4 Cover – Curriculae Vitae (PDF)

Bilaga 5:  Enclosure 5 Cover – PhD Position (PDF)

 

OBS:  Innan du börjar fylla i ansökningsformuläret, se till att spara ner Excel-dokumentet i din dator!

Senast uppdaterad: 16 maj 2018