Utlysning för nya ballong- och raketprojekt 2016-BR

Sista ansökningsdag var den 14 februari 2017
 
Rymdstyrelsen öppnar en ny utlysning för nya ballong- och raketprojekt 2016-BR med uppsändning från Esrange.

Beslut om finansiering sker i maj 2017 med möjlig projektstart i juni 2017.
 

Dokument att hämta

Allmänna instruktioner: INSTRUCTIONS 2016 (PDF-fil) (läs detta först)


Tekniska instruktioner: TECHNICAL GUIDE 2016 (PDF-fil) (följ noga)

Ansökningsformulär: FORM 2016 (EXCEL-fil) (Excel-formulär)

 

OBS: Innan du börjar fylla i blanketterna se till att spara ner dem i din dator.

 

Försättsblad för bilagor:

Bilaga 1 (PDF-fil) Föreslaget forskningsprogram


Bilaga 2 (PDF-fil) Kostnadsspecifikationer


Bilaga 3 (PDF-fil) Framsteg för pågående projekt


Bilaga 4 (PDF-fil) CV för deltagande forskare


Bilaga 5 (PDF-fil) Information om sökta doktorand- och karriärtjänster


Bilaga 7 (PDF-fil) Jordobservationsforskning


Bilaga 8 (Word-fil) Komplementerande information

Senast uppdaterad: 23 mars 2017