Redovisning och rapportering

OBS! På Mac-datorer används programmet ”Förhandsvisning” som standard för att öppna
PDF-filer. PDF-blanketterna kan inte fyllas i med Förhandsvisning, utan måste fyllas i med Adobe Reader.

acrobat reader ikon Här kan du ladda ner Adobe Reader 

 

Årlig avstämning

På grund av allmänna råd till anslagsförordningen har Rymdstyrelsen en årlig avstämning av beslutade forskningsmedel. Ett syfte med den nya förordningen är att tillse att medlen betalas ut i nära anslutning till användningen av medlen. Avstämningsrapporten är också ett tillfälle att informera Rymdstyrelsen om förändringar i projektets genomförande.   

 

Blankett för årlig avstämning (PDF-fil)

 

Blankett för årlig avstämning (Word-fil)

 

 

Ekonomisk kontraktsredovisning 

Blankett för ekonomisk kontaktsredovisning (PDF-fil)

Blankett för ekonomisk kontraktsredovisning (Excel-fil)

 

Slutrapport

Blankett för slutrapport (PDF-fil)

Blankett för slutrapport (Word-fil)

 

 

Vid frågor kring rapportering, kontakta i första hand:

 

Maria Åman
08-40 90  77 90, (förnamn.efternamn@snsb.se)

 

Senast uppdaterad: 14 januari 2016