Beviljade bidrag

Forskningsbidrag inom jordobservation och rymdforskning


Alla tabeller publiceras med reservation för fel och ändringar. Endast påskrivet kontrakt utgör någon garanti för forskningsbidrag.


Utlysningar 2017
Call 2017-R/FAK: Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation) 
Call 2017-R/SRAC: Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig forskning)
Call 2017-N: Öppen utlysning angående långsiktigt deltagande i rymdprojekt
Call 2017-S: Rymdstyrelsens åtaganden till internationella rymdprojekt

Utlysningar 2016
Call 2016-R/FAK:  Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation) 
Call 2016-R/SRAC:  Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig grundforskning)
Call 2016-R/Teknik: Öppen forskningsutlysning -teknik
Call 2016-X:  Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt
Call 2016-P:  Fortsättning på påbörjat stöd till tjänster
Call 2016-S och S2:  Rymdstyrelsens åtaganden till internationella rymdprojekt


Utlysningar 2015

Call 2015-R/FAK:  Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation) 
Call 2015-R/SRAC:  Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig grundforskning)
Call 2015-X:  Fortsatt drift av Rosetta
Call 2015-P:  Fortsättning på påbörjat stöd till tjänster
Call 2015-S2:  Stöd till Thor och Xipe under Fas-A (M4-kandidater)


Utlysningar 2014

Call 2014-R/FAK: Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation/fjärranalysforskning)
Call 2014-R/SRAC:  Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig grundforskning)
Call 2014-BR: Öppen utlysning för ballong- och raketprojekt vid Esrange
Call 2014-P: Fortsättning av påbörjat stöd till tjänster
Call 2014-S:Svenska åtaganden för rymdprojekt
Call 2014-N:Nya möjligheter inom ESA-program (Plato)
Call 2014-X: Fortsatt drift av svenska instrument på internationella projekt (2 år) 
Call 2014-M4: Stöd till Thor och Xipe under Fas-0


Utlysningar 2013

Call 2013-R/FAK: Öppen forskningsutlysning – FAK (fjärranalys)
Call 2013-R,BR/SRAC: Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig grundforskning)
Call 2013-P:Fortsättning av påbörjat stöd till tjänster
Call 2013-S:Svenska åtaganden för rymdprojekt
Call 2013-N:Nya möjligheter inom ESA-program (Gaia, Cheops)


Utlysning  2012-R

Forskningsprogram (Pdf-fil) 
Fjärranalysprogram (Pdf-fil)


Utlysning 2011-R:

Forskningsprogram (Pdf-fil)
Fjärranalysprogram (Pdf-fil)


Utlysning 2010-R:

Utlysning 2010-R, Bidrag 2011-2013    (Pdf-fil)


Utlysning 2009-R:
Utlysning 2009-R, Bidrag 2010-2012    (Pdf-fil)


Utlysning 2008-R:
Utlysning 2008-R, Bidrag 2009-2011 (Pdf-fil)


Utlysning 2007-R:
  
Utlysning 2007-R, Bidrag 2008-2010   (Pdf-fil)

 

Specifika bidrag för tidig teknikutveckling inför ESA:s långtidsprogram Cosmic Vision (CV)


Utlysning 2009-CV, Bidrag 2010
Extra stöd för CV, Bidrag 2009

 

Äldre bidrag inom rymdforskning

2010
2009
2008
2007
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 

 

Äldre bidrag inom fjärranalysforskning


2010
2009
2008
2007
2006
2005

Senast uppdaterad: 5 december 2016