Information om planeringsbidrag för ansökningar till Horisont 2020

Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete med att förbereda och skriva en ansökan till Horisont 2020 erbjuds möjlighet att söka Planeringsbidrag. I PDF-filen nedan presenteras fem myndigheters planeringsbidrag. Utöver dessa kan det finnas möjligheter för lokala och regional bidrag – kontakta ditt lärosäte eller din region för att få veta mer.

 

Information om planeringsbidrag för ansökningar till Horisont 2020 (PDF-fil, 25 Kb)

 

Till Rymdstyrelsens planeringsbidrag för ansökan till Horisont 2020

Senast uppdaterad: 9 januari 2015