Bidrag till projektrelaterade resor eller arrangemang avseende rymd- och fjärranalysforskning

Rymdstyrelsen tar emot ad-hoc-ansökningar från forskare och forskarstuderande som inte på annat sätt har tillgång till projektmedel för resor och arrangemang i syfte att underlätta för deltagande i rymd- och fjärranalysforskningsprojekt. Utöver detta kan i undantagsfall bidrag till särskilt relevant konferensdeltagande beaktas. Samtliga bidrag skall röra forskning med rymdflygande instrument eller fjärranalysdata från satellit.


Under normala omständigheter skall kostnaderna för dessa aktiviteter rymmas inom ramen för ordinarie forskningsanslag från Rymdstyrelsen eller annan finansiär. Den här aktuella möjligheten till bidrag gäller endast fall där sådan finansiering inte finns, och detta initiativ förfogar därför över mycket begränsade resurser.


Arrangemang kan t.ex. vara möten för konsortier eller symposier relevanta för rymd- och fjärranalysprojekt. För båda typerna av resebidrag (projektrelevanta och konferensdeltagande) kan bidrag sökas för resekostnader, logi, och traktamente. Bidrag för konferensresa beviljas företrädesvis forskarstuderande eller forskare i sin tidiga forskningskarriär. Arrangemangsbidraget skall inte avse lönekostnader, eller kostnader för personer bosatta utanför Sverige.


Ansökningar skickas i pdf-fomat med e-post till Rymdstyrelsen @ snsb.se. E-postmeddelandets ärende skall om det avser rymdforskning lyda ”FK arrangemang/resebidrag <sökandens namn>”, respektive ”FAK arrangemang/resebidrag <sökandens namn>”, för fjärranalysforskning. Ansökningar behandlas löpande.
Detaljerade riktlinjer för ansökan och valbarhet kan laddas ned här:Resor och arrangemang.pdf

 

Senast uppdaterad: 13 november 2014