Forskare

Rymdstyrelsen stöder i första hand forskningsprojekt som utnyttjar utrustning i rymden, på sondraketer och under höghöjdsballonger. Det är viktigt att instrumentering på hög höjd ger en stor fördel jämfört med markbundna metoder.

Det finns inga begränsningar vad gäller forskningsområden. Nuvarande forskningsstöd inbegriper t.ex.

  • Observationer av jorden och dess atmosfär
  • Mätningar av plasmaegenskaper i jordens magnetosfär
  • Studier av vårt solsystem med instrument på rymdsonder
  • Observationer av astronomiska objekt och processer
  • Studier av människans anpassning till tyngdlöshet
  • Materialforskning med hjälp av tyngdlös miljö
  • Livets förutsättningar utanför jorden
  • Förberedelser av teknik inför framtida rymdforskningsprojekt 

Rymdstyrelsen har årligen en utlysning då rymdforskare inbjuds att föreslå rymdforskningsprojekt och söka ekonomiskt bidrag för dessa. Deadline är normalt i april eller maj månad. 

 

Senast uppdaterad: 24 juni 2013