Satellitdataverktyget Swea

Alla får fritt använda satellitdata från Swea. Målgrupperna är företag som vill leverera tjänster eller produkter som bygger på öppna satellitdata, myndigheter i deras dagliga arbete samt forskare. Swea får data från satelliterna tillhörande Copernicusprogrammet och ger tillgång till satellitbilder så som de levereras från europeiska rymdorganisationen European Space Agency, ESA, men erbjuder också andra bildprojektioner i olika referenssystem, möjlighet att producera mosaiker, tidsserier och en hel del annat.

Sweaarkivet innehåller optiska bilder från Sentinel-2 och Landsat 8, radardata från Sentinel-1 samt både optiska bilder och radardata från Sentinel-3.
De tillgängliga satellitdatat innehåller en mängd information, exempelvis finns data om land och havstemperatur,  havsvattenkvalitet och föroreningar, hav och is-topografi, exakt färg på land och havsyta som kan utgöra grund för havsprognoser, miljö och klimatmonitorering.

Data kan nås både via ett webbgränssnitt och via ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt (Application Programming Interface, API).

Sentinelsatelliterna finansieras och drivs av EU tillsammans med rymdorganisationen ESA. Sverige bidrar genom vårt medlemskap i både ESA och EU. En stor fördel med Sentinelsatelliterna är ett de ger omfattande och kontinuerlig data. Till exempel ger Sentinel-2-satelliterna data över svenskt territorium minst var femte dag.

I anslutning till Swea finns även ett supportforum där användare kan läsa guider och få hjälp av experter på systemet via telefon eller mejl.

Besök Swea: http://swea.rymdstyrelsen.se/
Besök supportforumet: http://swea.zendesk.com/

 

Om du representerar en institutionell offentlig svensk användare (statlig myndighet, universitet, forskningsinstitution eller annan skattefinansierad verksamhet) kan du även ansöka om att få tillgång till ännu mer högupplösta bilder via programmet Plejaderna. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2017