Redovisning och rapportering

OBS! På Mac-datorer används programmet ”Förhandsvisning” som standard för att öppna
PDF-filer. PDF-blanketterna kan inte fyllas i med Förhandsvisning, utan måste fyllas i med Adobe Reader.

acrobat reader ikon Här kan du ladda ner Adobe Reader 

 

Forskningsprogrammet 

Årlig avstämning

På grund av nya allmänna råd till anslagsförordningen inför Rymdstyrelsen en årlig avstämning av beslutade forskningsmedel. Ett syfte med den nya förordningen är att tillse att medlen betalas ut i nära anslutning till användningen av medlen. Avstämningsrapporten är också ett tillfälle att informera Rymdstyrelsen om förändringar i projektets genomförande.

 

Blankett för årlig avstämning (PDF-fil)

 

Blankett för årlig avstämning (Word-fil)

 

Ekonomisk kontraktsredovisning

Blankett för ekonomisk kontaktsredovisning (PDF-fil)

Blankett för ekonomisk kontraktsredovisning (Excel-fil)

 

Slutrapport

Blankett för slutrapport (PDF-fil)

Blankett för slutrapport (Word-fil)

 

Användardelen och snabbspår

Fr o m. 2004 ska ekonomisk rapportering göras separat och skickas in tillsammans med slutrapporten till Rymdstyrelsen. Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.
 

Ekonomisk slutredovisning blankett (PDF-fil)

Ekonomisk slutredovisning blankett (Word-fil)

Anvisningar (PDF-fil)


 

Vid frågor kring rapportering, kontakta i första hand:

 

Maria Åman, Programadministratör

08-40 90 77 90, (förnamn.efternamn@snsb.se)

 

Senast uppdaterad: 31 mars 2015