Fjärranalysprogrammets snabbspår 2008

Projekt som får stöd inom ramen för Fjärranalysprogrammets snabbspår 2008

Nedan listas pågående projekt i ”snabbspåret” 2008.
 
Classification of shallow sea beds – a pilot study east of Gräsö
Projektet genomförs av Vattenfall Power Consultant AB, Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Stockholm,  Fiskeriverket och Naturvårdsverket.
 
Soil sealing for computation of water tariffs 
Projektet genomförs av Metria och Göteborg Vatten
 
 

Senast uppdaterad: 29 maj 2009