Effektiv övervakning av antagonistiska kriser och force majeure händelser

 

Bakgrund

 

Fjärranalys används ofta vid övervakning av kriser. För bästa strategisk och operationell nytta krävs att för stora områden (ofta kvadratmil) snabbt få aktuella kartor och beslutsunderlag med överblickande omfattning och högupplöst lokal information. I tidskritiska situationer krävs tillgänglighet till sådan information så nära realtid (timmar – dygn) som möjligt i ledningscentralen. Behovet finns över årets alla timmar och över stora delar av världen. Typiska frågeställningar för Försvarsmakten (FM) kan vara:

• Hur ser terrängen ut?
• Vilken infrastruktur finns i fom av flygfält, vägar, broar och järnvägar som kan användas för trupptransporter?
• Var ska en militär förläggning (camp) bäst placeras?
• Var kan bakhåll förväntas?
• Var finns bästa skydd?
• Hur kan kartor tas fram i områden där kartor inte finns?
• Vilka skador och förändringar sker över tiden i uppdragsområdet
• Planering och förberedelse av insatser. Hur görs de säkra och effektiva?
 

Syfte och genomförande


Projektet som är ett samarbete mellan FOI och FM syftar till att jämföra högupplösande radarbilder med optiska bilder och studera vilka unika förmågor och komplementär information Syntetisk Apertur Radar (SAR) kan ge vid övervakning av kriser. Genom förändringsdetektion i tidsserier av högupplösande bilder, kan man följa både långsiktiga förlopp och snabbare förändringar av infrastruktur, byggnader och mark. Även miljöförändringar och naturkatastrofer kan övervakas och deras omfattning kartläggas.
 

Förväntade resultat


Relevanta frågeställningar för projektet är:

• Hur fås en god marklägesbild före insats?
• Vilken särskild nytta kan erhållas med SAR jämfört med andra fjärranalystekniker i några typiska scenarion?
 
 

Kontakt

 
Johan Rasmusson, FOI, telefon: 013 / 37 84 19, Johan.Rasmusson@FOI.se
Anders Gustavsson, FOI, telefon: 013 / 37 84 48, Anders.Gustavsson@FOI.se
 

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009